Дитячий садок №1 Кривий Ріг Оленка

, Дитячий садок №1 Кривий Ріг Оленка

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ Печать
                                                                                         
 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КДНЗ № 1 ЗА 2011 – 2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад № 1 загального розвитку знаходиться за адресою: вул. Вахтангова, 17. У 2011-2012 навчальному році функціонувало 4 групи, з них 2 групи раннього віку, 2 групи дошкільного віку.

     Педагогічний колектив спрямовував свою роботу на вирішення наступних завдань:

    1.Стимулювати мовленнєву та інтелектуальну активність дитини, формувати основи грамотності через роботу з художнім словом, книгою.

    2.Розвивати креативність дітей через пошуково-дослідницьку та експериментальну діяльності з дітьми

    3.Удосконалювати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дітей через здоров’язберігаючі та здоров’ятворячі технології.

       Педагоги у своїй роботі керувались Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р., «Про мови», «Про захист дитинства» Державною програмою «Освіта, Україна,ХХ1 століття»,затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від03.11.1993р. №26, 28-111, національною доктриною розвитку освіти, затверджену Указом Президента України від 17.04.2002р. № 347/2002, Базовим компонентом дошкільної освіти В Україні, Коментарем до базового компонента дошкільної освіти, Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»

     Впродовж 2011 - 2012 навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення навчально-виховного процесу. Педагогічний колектив розпочав  роботу над 2 організаційно-моделюючим   підготовчим етапом   обласною науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», щр передбача забезпечення умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів та продовжив роботу над внутрішньо садовою проблемою «Розвиток креативності дошкільника як психолого-педагогічна проблема сучасності». Були проведено педагогічну раду «Розвиток креативності дошкільника», консультацію «Дидактичні ігри в креативному розвитку», круглий стіл «Забезпечення креативної лінії в різних видах дитячої діяльності»

     У 2011 - 2012 навчальному році згідно річного плану роботи  відбулися засідання педагогічних рад «Про завдання діяльності педагогічного колективу на 2011 – 2012 навчальний рік», «Пошуково-дослідницька та експериментальна діяльність», «Розвиток креативності дошкільника», позачергова педагогічна рада за результатами атестації педагогів, «Про результати навчально-виховної діяльності у 2011 – 2012 навчальному році». Педагогічні ради відбувались вчасно, проводились продуктивно із 95%  присутністю педагогів

     Було забезпечено ефективну діяльність таких колективних форм методичної роботи: організовано роботу семінарів «Феномен дитячої творчості», «Здоров’ятворячі та здоров’язберігаючі ехнології», відбулися колективні перегляди занять,  спостережень, рухливих ігор, режимних моментів тощо.  Проводились консультації, педагогічні посиденьки, дискусії, тренінги, вправи, засідання круглого столу, аналіз конкретних ситуацій, презентації, виставки. У їх підготовці та проведенні активну участь брали педагоги Сердюк Т.В., Томіловіч О.М., Довмат Р.Я., Бочарова І.А., Шабаліна Т.Л., Халецька Ф.Л.

     Згідно річного плану роботи проведено всі заплановані заходи контролю і керівництва навчально-виховним процесом під керівництвом завідувача КДНЗ №1 Потрашкової Т.М.. Контроль здійснювався за традиційними схемами. Контролювались та аналізувались підготовка до нового навчального року, створення навчальної бази, виконання правил внутрішнього розпорядку, стан ведення документації, відвідування дітьми КДНЗ № 1, організація харчування дітей, організація роботи з пошуково-дослідницької діяльності, рівень знань, умінь і навичок дітей, рівень виконання вимог базової програми навчання і розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі», стан виховання культурно-гігієнічних навичок у 1 та 2 ясельній групі, питання наступності КДНЗ № 1 та КЗОШ №22.. Тематична перевірка організації роботи з пошуково-дослідницької діяльності показала, що створено умови для розвитку дослідницьких умінь дітей, дошкільники охоче беруть участь у пошуково-дослідницькій діяльності, мають знання про взаємозв’язки між природою і людиною та різноманітні зв’язки в природі, під час пошуково-дослідницької діяльності розвивається психічні пізнавальні процеси, збагачується власний пізнавальний досвід дітей. Організація роботи ведеться за напрямами : нежива природа, жива природа, людина, рукотворний світ. Вихователі використовують різноманітні прийоми і методи пізнання довкілля.  Але слід дослідницьку діяльність будувати як самостійний творчий пошук дитини, організовувати проблемне навчання, а відповідно це буде вже не репродуктивна, а творча діяльність. Слід зазначити, що в КДНЗ № 1 успішно працює гурток «Юні дослідники» під керівництвом вихователя Сердюк Т.В.

     Поповнено банк даних з здорв’язбережувальних та здоров’ятворячих технологій, наочно-методичні посібники, бібліотечка вихователів з різних розділів. Поновлено посібники і дидактичні матеріали з математики, мовленнєвого розвитку, ознайомлення з оточуючим, ОБЖД. З’явились нові настільно-друкован- ігри, ігри-конструктори, муляжі овочів і фруктів. Ігрові зони доповнені новим матеріалом.

     Педагоги з метою самоосвіти  опрацьовували  тему «Програма «Я у світі» про креативний розвиток» вивчали літературу з пошуково-дослідницької діяльності, опрацьовували і обговорювали літературу, статті з теми «Здоров’язберігаючі та здоров’ятворячі технології» .  

     В дошкільному закладі працювала проблемна творча група «Розвиток дитячої творчості, формування творчої особистості дошкільника». В її склад входили творчої групи: Потрашкова Тетяна Миколаївна – завідувач  КДНЗ № 1,Довмат Руслана Ярославівна – вихователь, Беспалько Людмила Вікторівна – музичний керівник, Сердюк Тетяна Василівна – вихователь

     Творча група працювала над проблемою спонукання дітей до тієї форми діяльності, в якій можуть реалізуватись його природні задатки, сприяння виявленню і встановленню його творчого начала

       Метою роботи творчої групи було: стимулювати різноманітні творчі прояви дитини, формувати дослідницьку поведінку у дітей, пізнавальні, творчі дії, визначити критерії аналізу проявів креативності дітей. Робота творчої групи була плідною та ефективною.

     В результаті групової та індивідуальної роботи з дітьми було виявлено, що рівень знань програмового змісту у дітей відповідає нормі:

- високий рівень – 25%

- достатній рівень – 45%

- середній рівень 27%

- низький рівень – 3%

     Педагогами старшої групи Халецькою Ф.Л., Довмат Р.Я протягом 2011 - 2012 навчального року проведена активна робота по підготовці дітей до навчання в школі. У дітей добра загальна підготовка: фізична, інтелектуальна, особистісно-вольова готовність та спеціальна готовність – уміння включитись у засвоєнн предметних знань, умінь і навичок За результатами психолого-педагогічних досліджень, проведених наприкінці навчального року, всі діти 6-річного віку готові до навчання в школі, з них:

  • високий рівень &‐ 5 дітей (23%)
  • достатній рівень –9дітей (40%)
  • середній рівень  - 8 дітей (40%)
  • початковий рівень – 0 дітей

     Було проведено державне тестування дітей з фізичного виховання. Тестуванню підлягала 12 дітей 6-річного віку, з них:

  • високий рівень – 4 дітей
  • середній рівень – 8 дітей
  • низький рівень – 0 дітей

     Атестація педагогів у 2010-2010 навчальному році проводилась згідно Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України та планом заходів з проведення атестації педагогічних працівників. Заяви на проходження атестації надав один педагог. Атестаційна комісія протягом навчального року вивчала систему роботи педагога, відвідувала заняття, заходи, вивчала атестаційні матеріали, опитувала колег, батьків, враховувала висновки методичних асоціацій, виробляла рекомендації.  В результаті атестації рішенням районної атестаційної комісії вихователь Шабаліна Т.Л. відповідає займаній посаді та присвоєному 9 тарифному розряду,

      З метою підвищення якості організації перспективності та наступності у роботі дошкільного закладу та початкової школи було організовано та проведено спільні заходи КДНЗ № 1 та КЗШ № 22, зокрема, з метою підвищення якості організації перспективності і наступності у роботі дошкільного закладу та початкової школи створено координаційну раду з вирішення проблеми комплексного супроводу кожної дитини, складено і обговорено спільний план заходів ,проведено педраду «Навчально-пізнавальна діяльність: сучасний підхід» за участю вчителів початкових класів, вивчено стан освітнього процесу в початкових класах і старшій групі дошкільного навчального закладу, створеноінформаційно-педагогічну бібліотеку для батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи, організувано взаємовідвідування занять учителями, уроків – вихователями, запрошено представників школи для  зустрічі з батьками.

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі: проводеноо із старшими дошкільниками цикл занять «Я – майбутній школяр», організовано та проведено екскурсії на перший дзвоник, на спортивний майданчик, у шкільну їдальню, у шкільну бібліотеку,  в навчально-виховній роботі використовувалось читання творів про школу, знайомство вихованців з правилами поведінки школярів, створено умови для розгортання творчої гри «Школа», організувано конкурс дитячих малюнків «Школа, про яку я мрію», «Портрет школяра», «Моя вчителька». З метою залучення батьків до педагогічного процесу:організовано роботу клубу «Батьки майбутніх школярів»

проведено анкетування батьків  щодо роботи КДНЗ № 1 та підготовки дітей до навчання в школі, тестування батьків «Чи готова ваша дитина до навчання в школі?»; проводились батьківські збори, консультування батьків , батьки були залучені до участі у спільних заходах КДНЗ № 1 та КЗШ № 22

    Всі педагоги були охоплені роботою методичних об'єднань району.

    Для підвищення педагогічної кваліфікації здійснювалась підписка на періодичні фахові журнали «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Палітра педагога». Методичний кабінет поповнювався новою методичною літературою, посібниками.

     Колектив КДНЗ № 1 активно і тісно співпрацював з батьківською громадою, адже сім’я і дитячий садок – два берега ріки, що зветься вихованням .Перевага сім'ї як виховного колективу полягає в тому, що дитина має можливість постійно спостерігати поведінку батька й матері в неофіційних сімейних стосунках; спілкуватися з людьми різного віку, статі, життєвого досвіду; просто і природно залучатися до реального життя. У сім'ї складаються емоційно насичені взаємини між батьками й дітьми, які мають особистісний характер.  В дошкільному закладі діти набувають важливого суспільного досвіду, основних знань і вмінь, необхідних для подальшого життя серед людей, залучаються до різних видів діяльності. Інакше кажучи, якщо в сім'ї дитина соціалізується у визначених умовах взаємин членів родини, то дошкільний заклад, значно розширюючи коло близьких і далеких людей, презентує їх взаємини у виховному контексті. Батьки вихованців  КДНЗ № 1 беруть активну участь у житті дошкільного закладу. Було організовано і проведено загальні і групові батьківські збори, Дні спільних справ, День відкритих дверей, трудові десанти, лекції, консультації, анкетування, тестування, виставки, батьківський всеобуч.  

     Згідно річного плану проводились музичні та спортивні свята та розваги, під керівництвом музичного керівника Беспалько Л.В.  Всі заходи проводились на високому рівні, що свідчить про належну професійну майстерність музичного керівника.

     Стосовно медичного обслуговування закладу, яке здійснювалось старшою медсестрою Савченко А.М., слід відмітити, що у 2011 – 2012 навчальному році  організовано збалансоване, повноцінне харчування дітей, адже Закон «Про дошкільну освіту» багато уваги надає саме цій ланці роботі. Велась активна лікувально-профілактична , оздоровча, протиепідемічна, санітарно-гігієнічна, санітарно-просвітницька робота . Проведено бесіди, лекцій для батьків з питань раціонального харчування дітей, профілактики різних захворювань.  Савченко А.М . організовувала  тематичні вечорів запитань та відповідей, зустріч дітей з лікарями

 

     Було організовано «Школу безпеки» для дітей, проведено Тиждень та Місячник безпеки життєдіяльності з метою розширення, закріплення знань дітей з основ безпеки життєдіяльності.

     За планом роботи проводились навчання працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. У закладі є журнал з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Відпрацьована програма вхідного інструктажу.

     Завгоспом  Погрібною Н.Г. постійно здійснювався контроль за роботою систем забезпечення життєдіяльності будівлі закладу.

     Вважаємо, що роботу педагогічного колективу можна оцінити як задовільну. Але виявлено і проблеми в роботі педагогічного колективу, зокрема , це -монологічність, спрямованість на загал педагогів, низький рівень активності вихователів, переважно репродуктивна діяльність, відсутність самостійності та творчості. Недооцінені могутні розвивальні можливості музики з її могутніми розвивальними можливостями, вихователі вважають цей напрям діяльності прерогативою музичного керівника, але саме вихователі мають можливість застосовувати музику як чинник різнобічного розвитку дитини, зокрема креативному розвитку.

     Виходячи з аналізу  результатів навчально-виховної та методичної роботи у 2011 - 2012 навчальному році, враховуючи досягнення, перспективи розвитку та недоліки в роботі, приступаючи до третього креативного етапу роботи над обласною науково-методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2012 – 2013 навчальний рік:

 

Використовувати особистісний та інтегрований підхід у роботі з дітьми і в мовленнєвому розвитку зокрема, забезпечувати виховання мовної особистості через        ігрову  діяльність

 

Розвивати креативність та творчість дітей через музичну діяльність

 

Сприяти становленню загально розвиненої особистості, формувати особистість з моральними та громадськими якостями через виховання, прищеплення дітям загальнолюдських та загальнонаціональних цінностей